FIREMNÉ ÚDAJE A LICENCIA

Všetky činnosti, ktoré súvisia s detektívnou prácou, ale nepodliehajú zákonu o SBS, fakturujeme prostredníctvom firmy Promi Servis s.r.o.

Ide hlavne o prenájom GPS lokátorov, odposluchov, kamier alebo vozidiel, zákazkovú výrobu pri kamufláži špionážnej techniky, maloobchod a iné. 

Detektívne služby v zmysle zákona o SBS fakturujeme prostredníctvom firmy Army Sekáč s.r.o., ktorá má na poskytovanie detektívnych služieb udelenú licenciu.


Fakturačné údaje:

Army Sekáč s.r.o.

Nezvalova 51

82106 Bratislava


IČO: 48 071 587

DIČ: 2120046951

IČ DPH: neplatca DPH


Číslo licencie: PD 000 477


Bankové spojenie: 

IBAN: SK22 0900 0000 0050 6913 9097

BIC SWIFT kód: GIBASKBXPromi Servis s.r.o.

Nezvalova 51

82106 Bratislava

IČO: 50 750 771

DIČ: 2120460430

IČ DPH: neplatca DPH


Bankové spojenie: 

IBAN: SK62 8330 0000 0025 0118 1128

BIC SWIFT kód: FIOZSKBA


Ako si overiť platnosť licencie a serióznosť u vybranej firmy sa môžete dozvedieť v nasledovnom článku >>