ULTRA

Získanie všetkých dostupných informácií o záujmovej osobe

Osobné vyťažovanie osôb, ktoré nie je možné realizovať na diaľku

Cena: 150€ záloha + 300€ odmena za dodanie informácií

Doprava pri výkone preverovania 0,30€/km

Služba preverenia osoby zahŕňa:

Preverenie cez verejne prístupné zdroje

Preverenie vo verejne prístupných, platených databázach

Preverenie na sociálnych sieťach

Vzdialené vyťažovanie osôb (susedia, kolegovia, spolužiaci, iné)

Realizácia fingovaných telefonátov

Preverenie v internej spravodajskej sieti

Osobné vyťažovanie pod vytvorenou legendou

Práca v teréne


Vhodné na zistenie:

Osobného stavu (slobodný, ženatý, vo vzťahu)

Získanie kontaktných údajov (email, telefón, adresa)

Preverenie majetkových pomerov (nehnuteľnosti, vozidlá)

Zistenie dosiahnutého vzdelania (maturita, vysoká škola, špecializácia)

Informácie o práci (zamestnávateľ, výška príjmu, pracovná povesť)

Podnikateľské aktivity (konflikt záujmov, dlhy, nedoplatky)

Problémy so zákonom (výkon trestu, pokuty, ochranné opatrenia)

Nadmerné užívanie alkoholu alebo návykových látok

Zistenie aktuálneho pobytu

a ďalších informácií podľa potreby