ULTRA

Získavanie ťažko prístupných informácií

Cena preverenia: 12€/h, 0,40€/km + odmena za dodanie informácií od 300€ (dohodou)

Služba preverenia osoby zahŕňa:

Preverenie cez verejne prístupné zdroje

Preverenie vo verejne prístupných, platených databázach

Preverenie na sociálnych sieťach

Vyťažovanie osôb (susedia, kolegovia, spolužiaci, iné)

Realizácia fingovaných telefonátov

Preverenie v internej spravodajskej sieti

Špeciálne postupy na získanie ťažko dostupných informáciíVhodné na zistenie:

Osobného stavu (slobodný, ženatý, vo vzťahu)

Získanie kontaktných údajov (email, telefón, adresa)

Preverenie majetkových pomerov (nehnuteľnosti, vozidlá)

Zistenie dosiahnutého vzdelania (maturita, vysoká škola, špecializácia)

Informácie o práci (zamestnávateľ, orientačná výška príjmu, pracovná povesť)

Podnikateľské aktivity (konflikt záujmov, dlhy, nedoplatky)

Nadmerné užívanie alkoholu alebo návykových látok

Zistenie aktuálneho pobytu

Problémy so zákonom (výkon trestu, pokuty, ochranné opatrenia)

Hlbšie informácie o rodine (deti, rodičia, vzdialení príbuzní, otcovstvo)

Zatajovaný pobyt osoby (skrývanie dlžníka, útek detí z domu)

Konkrétne pracovné informácie (presná výška platu, zoznam bývalých zamestnávateľov, zamestnancov)

Preverenie na základe nedostatočných informácií (zisťovanie majiteľa tel.čísla, majiteľa podľa ŠPZ)

Iné ťažko prístupné informácie