Nezáväzná objednávka

Balík STARTER .....................50€ záloha + 100€ odmena (zistenie konkrétnej informácie)

Balík PROFI ......................... 100€ záloha + 200€ odmena (zistenie všetkých dostupných informácií)

Balík ULTRA ......................... 150€ záloha + 300€ odmena + 0,30€/km (kompletná previerka spolu s prácou v teréne)

 

V prípade záujmu o využitie našich služieb nás môžete kontaktovať na email minitechnika@gmail.com

alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára:

*nemusíte uvádzať konkrétne údaje. Potrebujeme mať iba predstavu o náročnosti preverovania.

*Nerobíme prípady, ktorých cieľom je prenasledovanie, pomsta alebo obťažovanie. Musíme mať istotu, že napomáhame dobrej veci.