Nezáväzná objednávka

Balík STARTER ....................... cena preverenia 150€ (zistenie konkrétnej informácie)

Balík PROFI ............................ cena preverenia 300€ (zistenie všetkých dostupných informácií)

Balík ULTRA ........................... cena preverenia 300€ + 150€ záloha na prácu v teréne (kompletná previerka)

 

V prípade záujmu o využitie našich služieb nás môžete kontaktovať na email minitechnika@gmail.com

alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára:

*nemusíte uvádzať konkrétne údaje. Potrebujeme mať iba predstavu o náročnosti preverovania.

*Nerobíme prípady, ktorých cieľom je prenasledovanie, pomsta alebo obťažovanie. Musíme mať istotu, že napomáhame dobrej veci.