• Často kladené otázky


Ako dlho bude preverovanie osoby trvať?

Formálne záležitosti vieme vybaviť na diaľku behom niekoľkých minút.

Na začiatok práce potrebujeme iba potvrdenie o uhradení zálohy a informácie, s ktorými máme pracovať. 

Všetko ostatné bude závisieť od miery otvorenosti a dostupnosti údajov o preverovanej osobe.

V ideálnom prípade vieme požadované informácie dodať do 24 hodín, u zložitejších prípadov do jedného týždňa.


Akú mám istotu, že sa osoba o preverovaní nedozvie?

Každú informáciu sa snažíme získať pod vhodnou zámienkou a s dôkladne vytvorenou legendou.

Pokiaľ sa nám nepodarí požadované informácie zistiť z verejných a interných zdrojov, pristupujeme na kontaktovanie vybraných ľudí.

Dôvod preverovania a totožnosť objednávateľa ostáva utajená. 


Sú tieto služby legálne?

Získavanie údajov o osobnom stave, konaní alebo majtekových pomeroch osoby patrí medzi základné činnosti detektívnej kancelárie a ich právny základ je uvedný v zákone o SBS. Dôležité je hlavne to, aby previerky vykonávala firma, ktorá má na poskytovanie detektívnych služieb udelenú licenciu.

Údaje o našej detektívnej kancelárii nájdete tu.


Môžem získané informácie použiť na súde?

Podľa požiadaviek klienta dokážeme obstarať nielen potrebné informácie, ale zabezpečiť aj ich podporu pomocou zoznamu svedkov, listinných dokumentov alebo iného dôkazového materiálu. Všetko záleží od povahy prípadu a náročnosti previerky. 


Poskytujete aj iné služby ako preverovanie osôb?

Okrem informácií, ktoré sa získavajú preverovaním osoby, môžeme dôkazy získať aj priamym sledovaním, fingovaným stretnutím, monitorovaním priestoru alebo inou detektívnou službou. Jadro našej činnosti pozostáva zo sledovania osôb, zákazkovej výroby špionážnej techniky a prenájmu monitorovacích prostriedkov. Podľa potreby dokážeme pomôcť s akýmkoľvek prípadom. 

V prípade záujmu môžete navštíviť našu hlavnú stránku zameranú na detektívne služby:

https://www.sukromny-detektiv.eu/