cena za preverenie osoby

Cena detektívnych služieb je 12€/h a 0,40€/km + odmena za úspešné vyriešenie prípadu.

Výška odmeny sa stanovuje individuálne podľa náročnosti prípadu.

 

Pred výkonom práce sa uhrádza záloha a pracuje sa iba do vyčerpania uhradených prostriedkov. O ďalšom navyšovaní sa klient rozhoduje podľa dosahovaných výsledkov.

 

Výška zálohy sa určí na základe dohody, zvyčajne min. 150€.

Nezáväzný dopyt*pri sledovaní osoby potrebujeme poznať spôsob dopravy, denný režim a navštevované miesta, pri preverovaní osoby dostupné informácie o osobe a aké informácie si želáte zistiť. V každom prípade potrebujeme poznať aj dôvod na sledovanie / preverovanie osoby, aby sme mali istotu, že napomáhame dobrej veci.