Starter

Získanie konkrétnej informácie o záujmovej osobe

Cena preverenia: 12€/h, 0,40€/km + 100€ odmena za zistenie požadovanej informácie

Služba preverenia osoby zahŕňa:

Preverenie cez verejne prístupné zdroje

Preverenie vo verejne prístupných, platených databázach

Preverenie na sociálnych sieťach

Vyťažovanie osôb (susedia, kolegovia, spolužiaci, iné)

Realizácia fingovaných telefonátov

Preverenie v internej spravodajskej sieti


Vhodné na zistenie:

Osobného stavu (slobodný, ženatý, vo vzťahu)

Získanie kontaktných údajov (email, telefón, adresa)

Preverenie majetkových pomerov (nehnuteľnosti, vozidlá)

Zistenie dosiahnutého vzdelania (maturita, vysoká škola, špecializácia)

Informácie o práci (zamestnávateľ, orientačná výška príjmu, pracovná povesť)

Podnikateľské aktivity (konflikt záujmov, dlhy, nedoplatky)

Nadmerné užívanie alkoholu alebo návykových látok

Zistenie aktuálneho pobytu

a ďalších informácií podľa potreby


Nevhodné na zistenie:

Problémy so zákonom (výkon trestu, pokuty, ochranné opatrenia)

Hlbšie informácie o rodine (deti, rodičia, vzdialení príbuzní, otcovstvo)

Zatajovaný pobyt osoby (skrývanie dlžníka, útek detí z domu)

Konkrétne pracovné informácie (presná výška platu, zoznam bývalých zamestnávateľov, zamestnancov)

Preverenie na základe nedostatočných informácií (zisťovanie majiteľa tel.čísla, majiteľa podľa ŠPZ)

Iné ťažko prístupné informácie


*Ťažko prístupné informácie Vám s radosťou zistíme cez balík ULTRA


Potrebujem širšie preverenie => balík PROFI