Cena súkromného detektíva za preverenie osoby

Základom je prehľadný cenník

Prehľadné ceny detektívnych služieb sú jednou z našich priorít a preto sme sa snažili vytvoriť jednoduchý cenník.

Previerky osôb robíme v rozsahu dvoch základných balíkov a to v balíku STARTER, ktorý je zameraný na zistenie jednej, konkrétnej informácie o záujmovej osobe a rozsiahle preverenie balíku PROFI, kedy sa zameriavame na získanie všetkých dostupných informácií. Balík PROFI potom plynule prechádza do balíku ULTRA, kedy je preverovanie osoby podporené aj prácou súkromného detektíva v teréne. Tu sa následne uhrádza záloha vo výške 150€ a o jej navyšovaní sa klient môže rozhodovať podľa dosahovaných výsledkov.

Základná hodinová sadza súkromného detektíva je u nás 12€ na hodinu a 0,40€ za kilometer, v prípade použitia vozidla.

Nákladnejšie operácie, kedy treba vycestovať stovky kilometrov ďaleko, sú s klientom vopred konzultované, aby sme sa vyhli nemilému prekvapeniu.

Základná cena sa používa hlavne v bežných prípadoch, kedy treba navštíviť vybrané adresy a popýtať sa v okolí.

Pokiaľ má klient záujem o obstaranie hmatateľných dôkazov, vytvorenie záznamov, sledovanie osoby alebo prácu v rizikovej oblasti, cena za detektívne služby sa stanovuje individuálne.


Záloha a odmena za dodanie informácií

Pôvodne bola naša politika ohľadom tvorby ceny nastavená na nízku zálohu a vyššiu odmenu za dodanie požadovaných informácií. Balík PROFI v hodnote 300€ tak bol rozdelený na zálohu 100€ a odmenu 200€, ktorá bola splatná až po dodaní informácií. Bol to ústretový krok hlavne voči novým klientom, ktorí našu prácu ešte nepoznali a chceli mať istotu, že o peniaze neprídu.

V našej praxi to nebolo nič nové, skrátka neprichádza do úvahy nechať si plnú sumu, ak sa prípad nepodarí úspešne vyriešiť.

Žiaľ netrvalo to dlho a našli sa aj nepoctiví klienti, ktorí naše podmienky začali zneužívať. Z toho dôvodu je v súčasnej dobe požadovaná platba vopred v plnej sume.

Pokiaľ však po ukončení previerky nedodáme požadované informácie, adekvátnu čiastku vo forme odmeny klientovi vrátime späť.


Súčasný cenník detektívnych služieb zameraných na preverovanie osôb:

STARTER – získanie konkrétnej informácie, cena 150€

PROFI – získanie všetkých dostupných informácií na diaľku, cena 300€

ULTRA – rozsiahle preverenie vrátene práce v teréne, cena 300€ + 150€, 12€/h, 0,40€/km


Pokiaľ vás naša ponuka zaujala a máte pocit, že súkromný detektív je tou správnou cestou na preverenie osoby, potom nás môžete priamo kontaktovať cez náš dopytový formulár.


<< predchádzajúci článok SÚKROMNÝ DETEKTÍV NA PREVEROVANIE OSÔB


                                                                                             Ako objednať služby súkromného detektíva nasledujúci článok >>