Monitorovanie záujmového priestoru

Ako príklad na monitorovanie objektu si zoberieme dokazovanie nevery, ktoré predstavuje najčastejšie dopytované detektívne služby. Uvedený postup sa dá rovnako použiť aj na monitorovanie iných činností v uzavretom priestore. 

 

Nevera sa odohráva na rôznych miestach. Stretnutie môže prebiehať v aute na opustenom parkovisku, v hoteli, na chate, v účelovo prenajatom byte alebo dokonca na domácej adrese milencov. Nie všade má súkromný detektív prístup a preto mu ostáva iba zaznamenávať prejavy na verejnosti alebo zachytiť spoločné vchádzanie a vychádzanie z objektu. Po spoločne strávenej noci by sa mohlo zdať, že je to dostatočný dôkaz o nevere, ale mnohým klientom to jednoducho nestačí. Chcú mať jednoznačný dôkaz o nevere a partnera prichyteného priamo pri čine. A keďže súkromný detektív nemôže byť v miestnosti zavretý v skrini s kamerou v ruke, prichádzajú na rad monitorovacie prostriedky, ktoré sa v objekte použijú v predstihu.

Pokiaľ máte tušenie, že sa nevera odohráva na vašej spoločnej chate, u vás doma alebo v aute, do ktorého máte prístup, môžete využiť niekoľko spôsobov na zaznamenanie stretnutia.

 

Špionážna kamera

Prvý spôsobom je umiestnenie nenápadnej kamery na miesto, kde by sa mali intímnosti odohrávať. Najčastejšie sa jedná o spálňu alebo obývačku. Dôležité je, aby bola kamera dôkladne ukrytá a nedošlo k prezradeniu. Na trhu môžete nájsť množstvo zariadení, ktoré sa dajú zakúpiť už od 30€ v rôznych obchodoch so špionážnou technikou a všetky sa tvária ako veľmi užitočné. Pravda je však taká, že sú veľakrát limitované výdržou batérie, kvalitou záznamu alebo spoľahlivosťou, kedy sa záznam neuloží alebo bude chybný. Preto je dobré siahnuť po kvalitnejších riešeniach, kde už cena stúpa nad 150€. Okrem toho akýkoľvek nový predmet v miestnosti, ktorú váš partner pozná, môže vzbudzovať podozrenie. Kamera musí byť takpovediac na očiach, aby mala dobrý záber a to vždy zvyšuje riziko odhalenia. Najlepším riešením by preto mohlo byť kameru zabudovať do predmetu, ktorý sa v miestnosti už dlho vyskytuje. Napríklad kvetináče, obrazy, knihy alebo priamo do nábytku.

Jedným z rozhodujúcich faktorov pri výbere správneho riešenia je výdrž batérie. Kamery sú charakteristické vysokým odberom elektrickej energie pri vytváraní záznamu, preto je dobré počítať s týmto obmedzením a vybrať tú najlepšiu variantu. Naša detektívna kancelária používa kamery, ktoré z vlastnej batérie vydržia pracovať nepretržite 8-24 hodín a zároveň umožňujú napojenie do elektrickej siete pre neobmedzené fungovanie. Okrem toho máme aj kamery, ktoré sú vybavené pohybovým senzorom a z vlastnej batérie vedia pracovať viac ako týždeň. Všetko záleží od konkrétneho prípadu, kde ich treba použiť. Niekedy klient pozná presné miesto a presnú hodinu stretnutia a niekedy je nevyhnutné monitorovať priestor dlhodobo.

 

Odpočúvanie – vytváranie zvukových nahrávok

Podobne ako s kamerou môžete na dokazovanie nevery využiť diskrétne diktafóny. Nespornou výhodou diktafónov je nízky odber energie a lepšie možnosti na ukrytie. Diktafón oproti kamere nepotrebuje mať dobrý záber a preto ho môžete bez problémov ukryť pod nábytok, za skriňu a menší odber energie zároveň znamená aj menšie rozmery. Pokiaľ je diktafón vybavený funkciou aktivácie hlasom, potom sa monitorovanie priestoru počíta rádovo v týždňoch a nie v hodinách. Takisto je možné odposluch zabudovať priamo do elektrického spotrebiča a jeho výdrž tak už nebude limitovaná batériou, ale iba pamäťou. Dosah mikrofónu je 10 a viac metrov, preto bude aj väčšia miestnosť spoľahlivo pokrytá.

Jedinou nevýhodou diktafónu je nutnosť prísť osobne pre získané záznamy a dozvedieť sa o dianí v miestnosti až spätne. Preto sa v niektorých prípadoch zvyknú používať aj odposluchy, ktoré priestor odpočúvajú v reálnom čase a klient má tak možnosť na dianie zareagovať. Napríklad príde rovno domov a milencov pristihne. Na tento účel je možné siahnuť po GSM odposluchoch, ktoré fungujú ako mobilný telefón. Ich veľkou nevýhodou je však veľmi nekvalitný zvuk, čiže v žiadnom prípade nebudete rozumieť o čom sa dané osoby rozprávajú. Alebo môžete použiť rádiové odposluchy, ktoré sa vyznačujú veľmi kvalitným zvukom (zachytíte aj šepot), ale sú zas limitované vzdialenosťou na použitie - väčšinou musíte byť do 1 km od odpočúvaného priestoru. 

Použitie diktafónov v detektívnej praxi považujeme za najefektívnejšie a preto túto možnosť klientom najčastejšie odporúčame.

 

Ak máte záujem o služby súkromného detektíva a zároveň o prenájom špionážnej techniky, môžete nás kontaktovať na email minitechnika@gmail.com

 

<< predchádzajúci článok KTORÉ PRÍPADY SÚKROMNÝ DETEKTÍV NEROBÍ