KTORÉ PRÍPADY SÚKROMNÝ DETEKTÍV NEROBÍ?

Občas sa stretneme s názorom, že súkromný detektív by mal urobiť čokoľvek, za čo je platený a nemal by sa pýtať na dôvody a záujmy klienta. Je to naozaj veľmi skreslená predstava niektorých klientov, ktorí sú nakoniec veľmi pobúrení, ak ich prípad nezoberieme.

V skutočnosti je detektívna kancelária vo svojej činnosti prísne limitovaná platnými zákonmi a nemôže si svojvoľne pátrať po čom sa klientovi zapáči.

Preto sme sa rozhodli napísať ďalší článok, ktorý objasní príčinu najčastejšie odmietaných prípadov, a to článok o obmedzeniach detektívnej služby.

 

Zákonné obmedzenia detektívnej služby

Každá detektívna kancelária sa musí riadiť Zákonom o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, známym ako „Zákon o SBS“.

A tam je možné, okrem iného, nájsť nasledovné ustanovenie:

§ 59 Obmedzenie činnosti detektívnej služby

(1) Detektívnu službu nemožno vykonávať spôsobom, ktorým sa zasahuje do osobnostných alebo iných práv chránených zákonom33) alebo ktorým sa úmyselne zasahuje do činnosti orgánu verejnej moci, alebo ktorým by mohlo dôjsť k zmareniu činnosti orgánu verejnej moci.

(2) Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po politickom, odborárskom alebo náboženskom presvedčení osoby alebo po jej príslušnosti k určitej rase, etnickej skupine alebo národnosti.

(3) Pri prevádzkovaní detektívnej služby sa nesmie pátrať po zdravotnom stave osoby, jej sexuálnych stykoch a sklonoch, iba ak ide o skutočnosti, ktoré by mohli viesť k rozvodu manželstva a zmluvu o poskytovaní detektívnej služby uzavrel jeden z manželov, alebo ak ide o sexuálne styky a sklony, ktoré sú protiprávne alebo môžu viesť k protiprávnemu konaniu.

 

Odmietané dopyty na detektíne služby

V praxi to znamená, že najčastejšie odmietame prípady, kde treba dokazovať neveru medzi partnermi, pretože súkromný detektív môže pátrať iba po nevere medzi manželmi. Ďalej chcú klienti veľakrát zisťovať zdravotný stav svojich konkurentov, milencov, obchodných partnerov, čo takisto nie je zo zákona možné.

Pomerne sporným ustanovením je aj  zásah do osobnostných a iných práv chráneným zákonom. V podstate to znamená, že súkromný detektív môže osobu vyfotiť iba s jej súhlasom, nehovoriac o odpočúvaní alebo monitorovaní v uzavretom, súkromnom priestore.

Jednoducho povedané, nemôžeme pomocou šperhákov otvoriť milenke byt a nainštalovať jej tam odposluch spoločne so skrytou kamerou. Môžeme však dodať zariadenia, ktoré použijete podľa vlastného uváženia.

Samostatnú skupinu odmietaných prípadov tvoria aj dopyty na hackerské služby, zachytávanie komunikácie na sociálnych sieťach, výpisy sms správ, hovorov alebo vzdialená lokalizácia mobilného telefónu. Nielenže sa jedná o trestné činy, ešte sú tu aj problémy technického charakteru, keď treba monitorovací program dostať do vybraného zariadenia.

Technická stránka rozhoduje aj v takých veciach, keď by niekto možno chcel využiť detektívne služby, ktoré sú v medziach zákona, ale ich realizácia by bola veľmi komplikovaná. Príkladom môže byť celodenné sledovanie vozidla vo veľkom meste bez nasadenia GPS lokalizácie a klient si želá použiť iba jedného súkromného detektíva. Radšej, ako by sme mali vozidlo stratiť na prvej červenej, tento prípad vôbec nezoberieme.

Na záver ešte musíme u každého prípadu hodnotiť aj morálne hľadisko požadovaných služieb. Naša detektívna kancelária robí iba také prípady, kde máme istotu, že napomáhame dobrej veci.

 

Mali by ste záujem o služby súkromného detektíva / preverenie osoby?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho dopytového formulára

 

<< predchádzajúci článok AKO MÔŽE SÚKROMNÝ DETEKTÍV OBSTARAŤ DÔKAZY

 

                                                                                                    nasledujúci článok Monitorovanie záujmového priestoru >>